Hukuk Bürolarında Bütçe Yönetimi

budget-management-kopya

1. Gider Bütçesi Adımları

Öncelikle çalışma gruplarının bütçe yılında avukat gereksinimleri saptanır. Avukat sayısı da bir önceki yıl hesaplanan gelen işlerin adedi ve üretilen saatler,  grupların saat üretimleri, gelen ve giden avukatlara göre varsayılır.

resim1

2. Avukat giderleri

Avukatların maaş giderleri gider bütçesinin önemli bir kısmını oluşturduğundan öncelikle avukatların yıllık giderleri hesaplanır. Yeni kıdemlerin hangi ay alınacağı hesaplanır. Yeni kıdem daha yüksek maaş anlamına geldiğinden gider bütçesini doğrudan etkiler.

resim2


3. Gelir Tahmini

resim

4. Özet Gelir-Gider Tablosu

resim3

demo-talep

Paylaş