Başarısız Liderlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

images

İyi yöneticilerin olduğu gibi kötü yöneticilerinde ortak birtakım özellikleri vardır. Davranışlar her şeydir. İş hayatı, aile hayatı, sosyal hayat tamamen kişinin davranışları ve kişisel özellikleriyle ilgilidir. Kötü bir yönetici iyi bir baba ya da eş olabilir ya da iyi bir yönetici aile içinde huzursuzluğa da sebep olabilir. Bu yüzden he zaman değerlendirme hangi durum için yapılıyorsa, bu durumun dahil olduğu şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Kötü yönetici dediğimizde genellikle herkesin aklında birkaç sıfat oluşmuştur. Çalışanlar arasında gözle görülür bir şekilde ayrımcılık yapan, birilerini kayıran, eleştirileri herkesin içinde gerçekleştirirken övgüleri gizli gizli yapan, dinlemeyen, hakaret eden, güvenmeyen ve aşırı otoriter yöneticilere kötü yöneticiler diyebiliriz. Böyle bir yöneticiyle çalışmak çalışanda mutsuzluğa ve isteksizliğe sebep olur ve işten ayrılmaların en büyük sebebi kötü yöneticilerdir.

demo-talep

Kötü yöneticilerin en belirgin özellikleri nelerdir?
Kötü yöneticilerle ilgili pek çok özellik sıralayabiliriz. Kötü yönetici deyince akla ilk gelen özelliklerini aşağıda sıraladık.
• Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmak.
• Adaletsiz davranmak.
• Çalışanların yasal hakları göz ardı etmek.
• Güvenilmeyen insanlara yetkiler vermek.
• Yönetmek, yönlendirme ve koordinasyon eksikliği,
• Bütün başarıları tek başına sahiplenmek. Ters giden bir şeyler olduğunda ise bütün sorumluluğu çalışanlara yüklemek.
• Çalışanlarını takdir etmeye ve ödüllendirmeye gerek görmemek, hatalarında ise onları herkesin fark edeceği şekilde azarlamak.
• Çalışanların kişilik hakkına saygı duymamak ve saldırmak.
• Otoriter davranma, çalışanlara bağırma ve hakaret etmek.
• Organize olamaz ve işleri bir türlü yoluna koyamaz.
• Çalışanları korkutarak motive edebileceklerini düşünürler.
• Kendisi dışındakilerin düşüncelerini önemsemez, çalışanlarının fikirlerine değer vermez.
• Çalışanlara karşı yol gösterici olmazlar.
• Belirli bir hedefleri ve ulaşmak istedikleri bir amaçları yoktur.
• Takım çalışmasında başarısızdırlar.
• Verdikleri sözleri tutmazlar.
Ayrıca bir yöneticide bulunması gereken en önemli özellik iletişiminin kuvvetli olmasıdır. İletişim yeteneği olmayan yönetici, çalışanlarla da üst yönetimle de ilişkilerin dengesini sağlayamaz. Gerekli durumlarda çalışanlarını savunamaz, Tatlı dille kolayca çözülebilecek bir sorunun büyük bir problem haline gelmesine sebep olur. Kötü bir yöneticiyle çalışmak şirketin de çalışanın da kabusu olabilir. Çalışanlar işlerinden nefret etmeye başlar, şirkette ise bu huzursuz çalışma ortamında hiçbir başarı sağlanamaz.

Paylaş